I slutet av 1990-talet pekade prognosen av invånarantalet i Karlshamn nedåt. För att bryta trenden ansökte Karlshamn kommun till EU-projektet Mål 2 Södra, som gick ut på att påbörja en strukturomvandling. Syftet var att stimulera den framväxande tjänste- och kunskapssektorn i samband med att Blekinge Tekniska Högskolan etablerades på området.