Från mångfald till megawatt

EVENEMANGET ÄR FLYTTAT
Vi vill att fler ska ha möjlighet att delta så vi kommer att hålla detta evenemang i samband med vår slutkonferens i slutet av januari 2024, då finns också möjlighet att vara med digitalt. Vi återkommer med ny inbjudan och exakt datum inom kort.

Välkommen på ett spännande frukostseminarium om sociala perspektiv på framtidens hållbara energilösningar!

För att skapa framtidens hållbara energisystem behöver både produktion och användning förändras. I centrum för denna omställning finns människor,
både som entreprenörer, anställda, medborgare, kunder och brukare. Energibranschen står inför en stor omställning som kräver både nytänkande
och innovationskraft. Inom många områden av energibranschen råder idag brist på personal och en konkurrens om rätt kompetens. Branschen är traditionellt mansdominerad och har en hög medelålder. Forskning visar hur ökad inkludering och breddad mångfald kan bidra med många fördelar samtidigt som många upplever det som svårt att veta hur.

På detta frukostseminarium diskuterar vi sociala perspektiv på energiomställningen som både utmaningar och framgångsfaktorer. Varför är mångfald viktigt för omställningsförmågan? Vad händer när energilösningar utvecklas utan hänsyn till olika gruppers behov, beteenden och attityder? Vad kan göras konkret så omställningen kan gynnas av de fördelar som inkluderande företagande, innovationsprocesser och arbetsplatser kan medföra?

Medverkande: Anne-Charlott Callerstig, forskare, Örebro universitet och Anders Qvarnström, projektledare 2 EM-Power, NetPort Science Park

Vill du veta mer om vad som kan göras i praktiken? I samband med frukostseminariet finns möjlighet för företag och andra intressenter att delta i en workshop där vi kommer att fördjupa oss utifrån fyra dimensioner för socialt hållbara energiidéer.