Hur kan du och ditt företag skapa lösningar i kris, katastrof och klimatförändringar

”I varje kris ligger en möjlighet till uppfinning.” – Albert Einstein

Världen förändras i allt snabbare takt och katastrofer och klimatförändringar har blivit en realitet även i vår del av världen. Corona, kriget i Ukraina och oljeutsläppet i Blekinges skärgård påverkar oss alla. Det finns en stark vilja att hjälpa till, företag, organisationer och privatpersoner använder sin uppfinningsrikedom för olika lösningar. Som exempel så 3D-printades tusentals visirhållare till vården under Corona. Företag i Blekinge och gymnasieskolor samarbetade för att tillverka och skicka kaminer till Ukraina. I Sölvesborg blev kommunen överväldigad över antalet som frivilligt anmälde sig för den tunga uppgiften att sanera olja på stränderna.
 
Satsningen SustAid Syd vill ta vara på detta engagemang för att skapa hållbara lösningar och nya affärsmöjligheter. Genom en beprövad innovationsprocess kommer ett antal företag i Blekinge stöttas för att ta fram innovationer / lösningar för leverans i kris, katastrof och klimatförändringar.
 
Välkommen till Östra Piren, lokal Zambesi, den 16/4 klockan 13.00 -17.00. 
 
Du kommer att få veta mer om SustAid och få möjlighet att anmäla dig till innovations-processen. Patrik Johansson, VD från Solserv som startat BIAB innovation AB och levererar kompostanläggningar internationellt delar sina erfarenheter från SustAid. Vi bjuder på fika och det finns tid för nätverkande och mingel. Kom gärna fler från företaget. 
 
Anmälningar till projektledare Tove Engström tove.engstrom@coompanion.se senast 9/4, kom ihåg att uppge eventuell matallergi. Mer info: Regionala partners | Sustaid
 
Varmt välkommen!