Slutkonferens för 2 EM-Power

INSTÄLLT – på grund av sjukdom har vi tyvärr varit tvungna att ställa in slutkonferensen.

Välkommen till slutkonferensen för det uppdrag vi fått av Energimyndigheten för att kommersialisera energiinnovationer och samtidigt stärka samverkan mellan innovationsmiljöerna inom energiområdet i Blekinge. Dessutom får ni veta mer om hur vi skapar framtidens hållbara energisystem genom att titta på de sociala perspektiven.

För att skapa framtidens hållbara energisystem behöver både produktion och användning förändras. I centrum för denna omställning finns människor, både som entreprenörer, anställda, medborgare, kunder och brukare. Energibranschen står inför en stor omställning som kräver både nytänkande och innovationskraft. Inom många områden av energibranschen råder idag brist på personal och en konkurrens om rätt kompetens. Branschen är traditionellt mansdominerad och har en hög medelålder. Forskning visar hur ökad inkludering och breddad mångfald kan bidra med många fördelar samtidigt som många upplever det som svårt att veta hur.

Medverkande: Anne-Charlott Callerstig, forskare, Örebro universitet och Anders Qvarnström, projektledare 2 EM-Power, NetPort Science Park, Patrick Isacson, Blekinge Business Incubator, Anna Sanderson, Blue Science Park

När: 28 februari, kl. 9.00 – 10.30

Var: Digitalt

2 EM-Power loggor