Triple Helix-andan i NetPort Science Park avspeglar sig på styrelsen som har representanter från vardera intressenter; offentlig sektor, näringsliv och akademi.

Styrelsen för NetPort Science Park:

Magnus Sandgren – Karlshamns kommun (ordf.)

Tor Billing – Karlshamns kommun (vice ordf.)

Maria Hjelm Nilsson – Karlshamns kommun

Sten Wijkander – Karlshamns kommun

Catarina Flod – Karlshamns kommun

Andreas Larsson – Blekinge Tekniska Högskola

Henrick Gyllberg – Blekinge Tekniska Högskola

Oliver Lundgren – Näringslivet

Mikael Svensson – Näringslivet