Från ITS till Logistik, nu byter vi namn!

Nu byter vi namn på ett av våra fokusområden. Intelligenta Transportsystem (ITS) blir nu Logistik. Enklare att både förstå och förklara.
Intelligenta transportsystem (ITS) är ett samlingsnamn för användning av olika IT-lösningar inom transportsektorn. Tiderna förändras och när vi tog ITS som fokusområde var det en skillnad mellan de som jobbade med de tekniska lösningarna och de som jobbade med själva frakten eller vägarna. Idag finns det nog ingen logistik där inte IT ingår, en självklarhet idag.
Logistik har alltid varit en stor och viktig del för Karlshamn och vi har många aktörer inom området som kompletterar varandra. Men vi vill göra mer och kommer inom kort att förstärka med en ny medarbetare inom området.