Hav och vatten förenar olika branscher

I projektet Cross Innovation Southern Sweden får företag hjälp av de kreativa och kulturella branscherna för att stärka sin innovationsförmåga. 

Den första aktiviteten som genomförts i projektet är en innovationsworkshop som pågick under två dagar med temat ”hav och vatten”. Där samlades fyra företag och nio kreatörer från Skåne och Blekinge för att arbeta med idégenerering och samskapande. Allt för att hitta nya vägar för att påskynda klimatomställningen. Deltagande företag var Wapro AB, Hamel Sails, Mörrums kronolaxfiske och Hanö Dyk och Ribcharter.
Denna workshop är en av tre så kallade Challanges som är lite kortare, innovationsinsatser i detta treåriga projekt bestående av många olika delar. 

– Under två dagar möttes fyra företag och nio kreatörer i ett intensivt samskapande. Det är otroligt hur snabbt och innerligt de tillsammans jobbade fram olika idéer med fokus på utveckling och hållbarhet. Jag är så imponerad hur modiga bolag, nyfikna och smarta kreatörer påbörjar briljanta samarbeten och lyfter varandra. Nu är vi drygt halvvägs in i processen, det är både spännande och tacksamt att få följa resultaten framåt. Detta är den första insats vi genomfört i Cross Innovation Southern Sweden och vi kunde inte önskat oss en bättre start, berättar Anna Söderberg, projektledare för Cross Innovation Southern Sweden på NetPort Science Park.
 
Är du intresserad av att vara med i Cross Innovation? Just nu söker vi företag och kreatörer i Blekinge som vill samskapa kring nya idéer och lösningar. Varmt välkommen att höra av dig till anna.soderberg@netport.se eller 0735 338877.

Cross Innovation Southern Sweden är ett utvecklingsprojekt som Region Skåne driver tillsammans med Region Blekinge med medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Syftet är att främja tvärsektionell samverkan och bidra till att lösa komplexa samhällsutmaningar och främja hållbar utveckling.

LÄS MER