Möjligheter för medlemmar i NetPort Science Park

  • Tillgång till etablerat nätverk av företag, organisationer och myndigheter samt nära samarbete med offentlig sektor och akademi.
  • Hjälp med introduktion till andra medlemsföretag och akademi.
  • Kostnadsfritt deltagande vid våra aktiviteter. Medlemmar uppmuntras att påverka agendan och aktivt delta i aktiviteterna.
  • Deltagande i olika forsknings- och utvecklingsprojekt.
  • Tillgång till NetPort Energikluster.
  • Omvärldsbevakning kring utveckling inom fokusområdena samt framtidsspaningar och trender.
  • Möjlighet att presentera företaget och marknadsföra nyheter och aktiviteter i nyhetsbrevet NetPort News.
  • Er logotype visas på NetPorts medlemsvägg på NetPort Science Park där den exponeras för ett stort antal besökare.
  • Synlighet på www.netport.se.
  • Möjlighet att presentera företaget, delta i paneldebatter, påverka agendan, samverka och nätverka på våra event.

Medlemsavgift
Den årliga medlemsavgiften är 1300 kronor samt en serviceavgift på 380 kronor per anställd upp till 100 anställda.

Stadgar NetPort Ideell förening 20210527

Ansökan om medlemskap

Medlemmar