Värdeord

Öppenhet

Vi som personer är öppna för andra och varandra. För nya tankar och idéer. Vi vet att ingen medvetet gör fel och det skapar ett tillåtande, bejakande och öppet klimat. Vi är också öppna i våra uppdrag. Vi bjuder in till gränsöverskridande samarbeten, till kreativitet och transparens.

ÖPPENHET  – öppna dörrar – samarbete – tillit – tillåtande – nyfikenhet – gränsöverskridande – kreativitet – transparens

Passion

Vi tror på det vi gör. Vi vet att vi kan skapa positiva förändringar och leverera det lilla extra. Vi har ett viktigt uppdrag och det märks på oss som individuella personer och som organisation att vi brinner för våra frågor.

PASSION –  det lilla extra – energi – entusiasm – mod – steget före – framkant – lever som vi lär – trovärdig

Resultat

Vi är en professionell verksamhet som levererar tillväxt. Våra projekt har inget egenvärde i sig själva, utan är vägar för att skapa nya företag, spännande jobb och näring till regionen. I stort som smått tar vi vår uppgift på allvar och ser till att prestera konkreta resultat.

RESULTAT – professionalism – tillväxt – från dröm till verklighet – utveckling – snabba beslutsprocesser – tydliga mål – mätbarhet

.