Pågående projekt

SustAid Syd

Företags innovationskraft är viktig om vi ska lyckas minska effekterna av klimatförändringar, kriser och katastrofer. Genom innovationsstöd och främjande av…

Läs mer

Kickstart 2

Ett projekt för att stärka Blekinges forskning och innovationskapacitet. Projekt är en avgörande del av Blekinges strategi för innovation och…

Läs mer

2 EM-Power

NetPort Science Park har fått ett uppdrag från Energimyndigheten att kommersialisera energiinnovationer och samtidigt stärka samverkan mellan innovationsmiljöerna inom energiområdet…

Läs mer

DigiCiti

Digital energy solutions promoting social innovation, circular economy, climate change mitigation and urban resilience. Half of all energy usage relates…

Läs mer

Avslutade projekt

DigIT Hub AI

Digitalisering är ett brett begrepp och digitaliseringsbehoven varierar inom varje organisation. Det som står säkert är dock att teknik och…

Läs mer

GFS

Genomförbarhetsstudie av elvägspilot E22 – (GFS) Enligt Sveriges klimatlag ska transportsektorns CO2-utsläpp vara helt eliminerade 2045. Elektrifiering av tunga fordon…

Läs mer

CoDev

Coronapandemin riskerar att få mycket allvarliga konsekvenser för Blekinges näringsliv, entreprenörskap och innovationskraft i såväl det akuta skedet som för…

Läs mer

CoSkill

För att utveckla medarbetarna och kompetenssäkra företaget CoSkill är ett projekt som riktar sig till små och medelstora företag som…

Läs mer