Pågående projekt

SustAid Syd

Företags innovationskraft är viktig om vi ska lyckas minska effekterna av klimatförändringar, kriser och katastrofer. Genom innovationsstöd och främjande av…

Läs mer

Kickstart 2

Ett projekt för att stärka Blekinges forskning och innovationskapacitet. Projekt är en avgörande del av Blekinges strategi för innovation och…

Läs mer

DigiCiti

Digital energy solutions promoting social innovation, circular economy, climate change mitigation and urban resilience. Half of all energy usage relates…

Läs mer

Avslutade projekt

2 EM-Power

NetPort Science Park har fått ett uppdrag från Energimyndigheten att kommersialisera energiinnovationer och samtidigt stärka samverkan mellan innovationsmiljöerna inom energiområdet…

Läs mer

ARENA

ARENA är nationell kunskapsplattform och mötesplats för intressenter inom vägavgiftsområdet. Målet är att samla kunskap och kompetens inom vetenskap, näringsliv…

Läs mer

BSR CLUSTER MANAGER EDUCATION

Cluster management eller klusterledning är ett mycket krävande arbete som kräver en uppsättning färdigheter, allt från att kunna skapa strategier till personalfrågor och att arbeta med internationalisering. Idag finns det…

Läs mer

BSR Cluster Network Platform

Projektet ”BSR Cluster Network Platform” (BSRCNP), som finansieras av Svenska Institutet, är ett separat projekt men som även kompletterar och stöder Erasmus+ -projektet BSR Cluster Manager Education (BSRCME). Projektet har två mål: 1) att utifrån flaggskeppsmodellen skapa en…

Läs mer

EM-Power

Finansiellt stöd och affärsrådgivning till företag som har idéer inom energieffektivisering.  Projektet EM-Power är ett uppdrag från Energimyndigheten med syfte…

Läs mer

Framtidskompetens i Blekinge

Övergripande mål Övergripande mål med projektet Framtidskompetens i Blekinge är att förbättra företagens kompetensförsörjning genom att de ska bli bättre på att attrahera,…

Läs mer

X-OVATION

X-OVATION – ett projekt som handlar om digX-OVATION är ett spännande utvecklingsprojekt som vill finna nya vägar till dialog mellan människorna och…

Läs mer

DigIT Hub AI

Digitalisering är ett brett begrepp och digitaliseringsbehoven varierar inom varje organisation. Det som står säkert är dock att teknik och…

Läs mer

GFS

Genomförbarhetsstudie av elvägspilot E22 – (GFS) Enligt Sveriges klimatlag ska transportsektorns CO2-utsläpp vara helt eliminerade 2045. Elektrifiering av tunga fordon…

Läs mer

CoDev

Coronapandemin riskerar att få mycket allvarliga konsekvenser för Blekinges näringsliv, entreprenörskap och innovationskraft i såväl det akuta skedet som för…

Läs mer

CoSkill

För att utveckla medarbetarna och kompetenssäkra företaget CoSkill är ett projekt som riktar sig till små och medelstora företag som…

Läs mer