Gränsöverskridande samarbeten skapar nya innovationer

NYTT PROJEKT

I projektet Cross Innovation Southern Sweden, kopplas olika sektorer och branscher ihop för att lösa utmaningar och problem. Det handlar om att matcha små- och medelstora företag med de kreativa och kulturella branscherna för att nya affärsidéer och lösningar ska uppstå. 

Projektet är kopplat till Region Skånes och Region Blekinges smarta specialiseringsstrategi (S3), som är ett EU-verktyg som alla Europas länder arbetar med för att skapa utveckling och hållbar tillväxt i sina regioner.

” Vi ser fram emot tre spännande år där olika kompetenser, synsätt och nätverk möts för att skapa ny och hållbar innovation i Blekinge och Skåne. ”- Anna Söderberg, Projektledare NetPort Science Park.

Cross Innovation Southern Sweden drivs av Region Skåne och Region Blekinge tillsammans med NetPort Science Park. Projektet finansieras av Region Skåne, Region Blekinge och Europeiska Regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår under perioden 2023-04-01 till 2026-03-31.

För mer information om projektet kontakta Anna Söderberg, anna.soderberg@netport.se 0735-33 88 77