Swedish Edtest ska spridas i Europa

Testarenan Swedish Edtest som NetPort Science Park varit med och tagit fram utvecklar skolors förmåga att välja och värdera digitala lärresurser. Denna arena väcker nu internationellt intresse och modellen sprids till andra länder genom EU-projektet EmpowerEd. Projektet ska etablera ett nätverk för utbyte och samverkan som i förlängningen stärker EU-ländernas konkurrenskraft och innovationsförmåga.

– Att vi nu får chans att möta och lära av europeiska kollegor, och sprida de erfarenheter vi gjort är verkligen ett erkännande av det Swedish Edtest har åstadkommit hittills och vi ser verkligen fram emot det, säger Ifous vd Karin Hermansson.

Den del av arbetet som ska utveckla och stärka utvecklingen av liknande testbäddar runt om i Europa leds av Ifous. Det innebär bland annat att ta fram best practice och utforma vägledningar för hur testbäddar kan arbeta med evidensbaserad utveckling. Projektet pågår under tre år, med start i januari 2023.

Läs mer