Resultat från vårt projekt rörande elvägar mottogs väl på konferens i BerlinTellus

På European Electric Road Systems Symposium 2023 i Berlin kunde alla ta del av resultaten för GFS (Genomförbarhetsstudie Elvägspilot E22), ett projekt som syftar till att skapa ett välgrundat och brett beslutsunderlag inför etablering av framtida storskalig utrullning av elvägar i Sverige. På konferensen fanns representanter från NetPort Science Park, RISE och BTH. Jakob Rogstadius, RISE presenterade projektresultaten i sessionen ”ERS från ett administrativt perspektiv” och Henrik Sällberg, BTH presenterade projektresultat i sessionen ”Nationella ERS planer och aktiviteter”.
På konferensen deltog över 100 registrerade Europeiska ERS-experter från elva länder inom forskning, industri, och icke-statliga organisationer, och ämnen som presenterades var teknik, ekonomi/finansiering, policyskapande, landspecifika studier och acceptans inom elvägar.