Projekt resulterade i lärarutbildning för framtidens kompetens

Projektet TASK21 där NetPort Science Park medverkat är nu avslutat och har nått sina resultat. Syftet med projektet var att möta framtidens kompetens, eller 21st century skills som det också kallas. Begreppet 21st century skills samlar de sociala och kognitiva förmågor som dagens elever kommer behöva på arbetsmarknaden, men som skolan kan vara ovan att jobba med: kreativitet, kommunikation, problemlösning, initiativförmåga och samarbetsförmåga.

En utbildning för lärare har tagits fram och den kommer att erbjudas som en MOOC, vilket innebär att den kommer att finnas tillgänglig för alla utan kostnad. Ni hittar utbildningen via länken nedan.

Läs mer

Till utbildningen