Ny styrelse för NetPort Science Park

Nu kan vi presentera den nya styrelsen för NetPort Science Park AB som tillträdde den 25 maj.
Ordförande är Magnus Sandgren, Karlshamns kommun och övriga ledamöter från Karlshamns kommun är Maria Hjelm Nilsson, Niklas Nilsson, Sten Wijkander och Catarina Flod. Ledamöter som representerar näringslivet är Oliver Lundgren (Skolon) och Mikael Svensson (Rabadang) och från Blekinge Tekniska Högskola, Henrick Gyllberg och Andreas Larsson.
Vi har redan haft ett första styrelsemöte och ser fram emot ett gott samarbete!