Nystart för NetPort Energikluster

Den 21 juni hade vi en Energifrukost där medlemmarna i Energiklustret var inbjudna för att träffa Anders Qvarnström som är ny klusterledare sedan årsskiftet. Anders har stor kunskap om de många saker som är på gång inom energiområdet, både i omvärlden men även i regionen och lokalt i Karlshamns kommun. Vi har fångat upp vad våra medlemmar vill att vi ska fokusera på inom Energiklustret och kommer i höst bland annat att ha föreläsningar och studiebesök inom energiområdet.

Vi fick även ta del av en presentation av Njodr som vill etablera en vindkraftspark cirka fem mil utanför Blekinges kust. De berättade om de utmaningar de står inför men även om lösningar och hur man kan jobba med grön vätgasproduktion samt framställning av ammoniak.

Vill du veta mer om NetPort Energikluster så kontakta: Anders Qvarnström, anders.qvarnstrom@netport.se, 0707-92 50 97