Nytt initiativ för Cirkulär ekonomi: En möjlighet för Blekinges industriföretag att arbeta med ekonomisk tillväxt och främja hållbar utveckling

Under våren påbörjas ett nytt initiativ riktat mot industriföretag i Blekinge, som en del av projektet Kickstart 2. Initiativet kommer att ge lokala företag möjlighet att delta i en omvandling mot cirkulär ekonomi, vilket öppnar dörrar för både ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. Projektet tar i detta initiativ hjälp av expertstöd från Chalmers Industriteknik.

Chalmers Industriteknik kommer att stödja deltagande företag genom att:

  1. Diskutera utmaningar och möjligheter för näringslivet med fokus på cirkulära flöden.
  2. Identifiera och diskutera prioriterade aktiviteter för framtiden.
  3. Kartlägga resursflöden och presentera lokala samt regionala möjligheter.
  4. Utforska fördelarna med samverkan mellan företagen inom cirkulär ekonomi.

– Vårt mål är att skapa förutsättningar för företag att samarbeta för att utveckla nya, mer hållbara affärsmodeller. Detta innebär att se över hur vi använder material, förbättra designprocesser och hantera avfall effektivare, berättar Roland Porter, projektledare på Techtank.

– Som deltagare i detta projekt kommer ditt företag inte bara att bidra till en grönare framtid, utan också få tillgång till nya affärsmöjligheter med andra lokala företag. Detta är din chans att vara en del av den nödvändiga förändringen mot en mer hållbar industri, berättar Anders Qvarnström, projektledare på NetPort Science Park.

Insatsen sker inom ramen för projektet Kickstart 2. Region Blekinge är projektägare och partners är Blekinge Tekniska Högskola, NetPort Science Park och Techtank. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Blekinge.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta roland.porter@techtank.se för att delta i detta aktuella initiativ.