BSR Cluster Manager Education utsett till ”Good practice”

Vi har fått en slutlig feedback på vårt projekt BSR Cluster Manager Education som finansieras av Erasmus+ och med medfinansiering av Svenska Institutet. I bedömningen fick vi höga poäng och projektet utsågs till ett ”Good practice” projekt, vi har i många fall levererat mer och bättre än vi utlovade i ansökan och det anses även att projektet har haft god internationell höjd.
Utbildningen är norra Europas enda klusterutbildning och nu när prototypen är klar kommer den att tas över av en utbildningsanordnare som driver den vidare.
Projektet är ett internationellt samarbete mellan klusterorganisationer och universitet inom Östersjöområdet som har tagit fram en plattform för utbildning av klusterledare och även testat detta på över 20 personer. Utbildningarna har hållits internationellt (digitalt pga Covid-19) av 4 olika universitet i Sverige, Finland, Litauen och Tyskland.