Samverkan för hållbara innovationer i spåren av kris, katastrof och klimatförändringar

NYTT PROJEKT

I projektet Sustaid, Samverkan för hållbara innovationer i spåren av kris, katastrof och klimatförändringar ska vi tillsammans med regionala parter i Blekinge samt relevanta nationella parter samverka för uppbyggnad och piloten av ett regionalt Samverkans- & kunskapsforum i Blekinge.

Vi kommer att fokusera på olika aktiviteter som kan accelerera hållbara innovationer och lösningar i kris, katastrof och klimatförändringar för leverans i Sverige, Europa och övriga världen.

Projektet pågår under perioden 2023-10-02 – 2026-09-30 och finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Blekinge.
Projektägare är Coompanion och partners i projektet är NetPort Science Park, Blekinge Tekniska Högskola och Region Blekinge.