Företag i Skåne och Blekinge satsar på AI-lösningar

10 företag i Skåne och Blekinge har blivit utvalda till DigIT Hub AIs Missions-program där företag ges praktiskt stöd till att förverkliga sina AI-idéer.

DigIT Hub AIs Missions-program, som bland annat medfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Skåne och Region Blekinge, innebär att antagna organisationer får jobba med DigIT Hub AIs team och experter under flera månaders tid för att ta ett AI-projekt från idé till verklighet. Resultatet blir en konkret insats som implementeras i den ansökande organisationen, och som delas som referensfall för andra att ta del och inspireras av.
Under hösten 2022 har ett flertal visat intresse för att utföra ett Mission efter att de genomgått en mognadsanalys av deras organisations digitala mognad och under början av detta år har projektteamet valt ut 10 företag för att få stöd.
– Vi har antagit en intressant grupp till Missions-programmet, som täcker många områden inom näringslivet. Vi ser att de har ambitionen att använda sig av AI för att utveckla sina organisationer på ett hållbart sätt, med aspekter från miljömedvetenhet hela vägen till jämställdhet, säger Janos Olajos, projektledare för DigIT Hub AI.

NetPort Science Park har som en partner i projektet hjälpt till att hitta de företag som nu ska utföra ett Mission.

De företag och projekt som antagits till DigIT Hub AIs Missions-program är:
Ocean Harvesting – Optimering av algoritm för vågkraft
Avsalt – Analys och optimering av prestanda för detektorceller i en avsaltningsanläggning
VERIFY Agency – Digitalisering av revisions/verifieringsverktyg
Ablemind – Precisering av behandling av patient (sjukvård)
Meliox – Optimering av energiförbrukning i fastigheter
Lindinvent – Närvarodetektering för optimering av belysning i fastigheter
Levtek – Utveckla ett ’objekt-följande’ system för micro-mobility
Frontpac – Jämna ut elförbrukning baserat på insamlad CO2 data
Ytab – Optimering av förbrukningsvaror vid färgbyte

Utöver projektteamet tillkommer tre expertföretag som kommer hjälpa de antagna företagen med sin AI-resa: Combine, NordAxon och Devoteam.
– Det är roligt att på ett konkret sätt kunna bidra till företagens AI-utveckling, säger Anna Söderberg, projektledare i DigIT Hub AI för NetPort Science Parks del.