Tillhörighet, gemenskap och livsglädje!

Tillhörighet, gemenskap och livsglädje! Vad har en kompositör, en planarkitekt, en fotograf och en bibliotekarie gemensamt? Hur kan en skrotorkester göra människor mindre ensamma? 
Vad händer när ca 35 personer samlas under en dag för att ta fram idéer som ökar tillhörighet, gemenskap och livsglädje? 

Inom projektet Cross Innovation Southern Sweden har vi tillsammans med Karlshamns kommun jobbat med; hur får vi alla i Karlshamn att ha ett gott liv och känna tillhörighet, gemenskap och livsglädje? Det finns redan idag bra mötesplatser inom kommunen. Men vi vill bli ännu bättre, nå fler och ta fram nya idéer för att bekämpa ensamhetspandemin.

Av denna anledning träffades en blandad grupp med tjänstepersoner från olika förvaltningar i Karlshamns kommun och Region Blekinge, föreningar, frivilligorganisationer och skola. Dessutom har vi handplockat sex kreatörer som bidrar med sin profession och erfarenhet av kreativa processer. Att blanda kreatörer, föreningar och tjänstepersoner ger oss unika möjligheter att hitta nya och modiga lösningar. Vi är olika aktörer som brinner för samma sak och tillsammans vill vi tänka fritt, öppet och kreativt för att ta fram konkreta idéer som påverkar människors liv till det bättre. 
Vi kommer senare att berätta vilka tre konkreta förslag som kommer ur denna process samt om hur de ska tas vidare.

Vill du veta mer? Kontakta Anna Söderberg, projektledare Cross Innovation 
anna.soderberg@netport.se, 0735-33 88 77 

Arbetet genomförs som en delaktivitet i projektet Cross Innovation Southern Sweden som drivs av Region Skåne och Region Blekinge tillsammans med NetPort Science Park med finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.