Träff med branschkollegor

För att stärka vårt pågående samarbete och bli ännu bättre på att ta fram gemensamma stöd och aktiviteter för våra företag hade vi en träff med våra branschkollegor hos Kalmar Science Park. Vi kallar samarbetet för Scale Up South East, här ingår NetPort Science Park, Blue Science Park, Kalmar Science Park, Krinova Incubator & Science Park och Växjö Linnaeus Science Park.