SustAid Syd

Företags innovationskraft är viktig om vi ska lyckas minska effekterna av klimatförändringar, kriser och katastrofer. Genom innovationsstöd och främjande av samverkansmodeller kan antalet smarta och hållbara innovationer öka. Nu startar ett utvecklingsprojekt i Blekinge med det specifika syftet att bygga ett regionalt samverkans- och kunskapsforum vilket ska accelerera innovationer och lösningar inom området kris, katastrof och klimatförändringar. 

I samarbete med Blekinges främjar- och innovationssystem, branschspecifika företag och stödstruktur ska ett samverkans- och kunskapsforum inom områdena kris, katastrof och klimatförändringar etableras regionalt. Arbetet i projektet ska främja nya partnerskap och samarbeten, bredare systemlösningar och möjlighet att låta modeller och lösningar testas. Vidare effekter kan vara att nya företag startas liksom att antalet produkter och tjänster vilka tas fram för marknaden i Sverige, EU och övriga världen ökar. Projektet finansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Blekinge. Samarbetande parter i projektet är NetPort Science Park, BTH och Coompanion Blekinge, som också är projektägare. Stöd i processen att bygga upp ett samverkans- och kunskapsforum är den nationella organisationen Sustaid.

Anna Söderberg

Projektledare

anna.soderberg@netport.se

Anders Qvarnström

Projektledare

anders.qvarnstrom@netport.se

FAKTA

PROJEKTÄGARE
Coompanion Blekinge
PARTNERS
NetPort Science Park, Blekinge Tekniska Högskola
FINANSIÄRER
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Blekinge
TID
2023-2026
STATUS
Pågående
TOTAL BUDGET