CoSkill

För att utveckla medarbetarna och kompetenssäkra företaget

CoSkill är ett projekt som riktar sig till små och medelstora företag som har påbörjat en digitaliseringsprocess och som samtidigt har blivit påverkade av Covid-19. Följderna av Covid-19 kräver att företag ställer om på ett effektivt sätt. Projektarbetet kommer därför att verka för att kompetensutveckla de anställda enligt individuella behov och därmed öka deras möjligheter att bidra till företagets utveckling och att vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Kompetensutvecklingen sker inom fyra områden: Industri 4.0, Innovationsledning, Digital spets och Digital närvaro.

Emma Callerstig

Delprojektledare

emma.callerstig@netport.se

FAKTA

PROJEKTÄGARE
Region Skåne, Region Blekinge
PARTNERS
IUC Syd, Blekinge Business Incubator, Techtank, Media Evolution, NetPort Science Park, Mobile Heights, Blue Science Park.
FINANSIÄRER
Europeiska socialfonden, Region Skåne, Region Blekinge
TID
2020-2022
STATUS
Avslutat
TOTAL BUDGET