CoDev

Coronapandemin riskerar att få mycket allvarliga konsekvenser för Blekinges näringsliv, entreprenörskap och innovationskraft i såväl det akuta skedet som för lång tid framöver. Mot bakgrund av det finns ett behov av stöd till små och medelstora företag i Blekinge.  

CoDevprojektet är en koordinerande kraft för alla insatser som riktar sig mot små och medelstora företag i Blekinge som på något sätt drabbats av coronapandemin. Företag som behöver stöd slussas till det projekt eller den aktör som kan leverera den tjänst eller det stöd som företaget efterfrågar. Mer info på www.verksamt.se/blekinge

Insatser för att förhindra nedläggning av företag 
Det ena är insatser för att förhindra nedläggning av företag.Genom att erbjuda olika typer av analyser av företagens verksamhet och därpå följande rådgivning är målet att bidra till att företagen kan fortsätta och utveckla sina verksamheter.

Öka företagens förnyelse och omställningsförmåga 
Det andra insatsområdet har ett mer långsiktigt perspektiv och syftar till att öka företagens förnyelse- och omställningsförmåga. Coronakrisen har skapat ökade insikter om behovet av att ställa om verksamheter, affärsmodeller och processer. Genom att erbjuda utvecklingsanalyser, kunskapshöjande aktiviteter och rådgivning är ambitionen att företag ska påbörja ett förändringsarbete som ska stärka förnyelseförmåga och därmed öka konkurrenskraften. 

Mer information om olika insatsers uppdateras löpande hittar du HÄR

Projektpartners och Finansiärer 

Region Blekinge är projektägare och samverkanspartners är Blue Science Park, NetPort Science Park, Techtank, Almi i Blekinge, Blekinge Business Incubator och Visit Blekinge. Projektet startade hösten 2020 och pågår i tre år. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.  

FAKTA

PROJEKTÄGARE
Region Blekinge
PARTNERS
NetPort Science Park, Blue Science Park, Techtank, ALMI I Blekinge, Blekinge Business Incubator, Visit Blekinge.
FINANSIÄRER
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
TID
2020-2023
STATUS
Avslutat
TOTAL BUDGET