Cross Innovation Southern Sweden

Region Skåne och Region Blekinge har fått 15 miljoner kronor från den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden till ett treårigt projekt som ska stärka lokal, kommunal och regional innovationsförmåga. 

Målet med Cross Innovation är att öppna upp för nya möjligheter och skapa synergier genom att bryta ner traditionella gränser och stimulera kreativitet och innovation på tvärs över olika sektorer och branscher. Genom att främja tvärsektoriell samverkan kan vi bidra till att lösa komplexa samhällsutmaningar och främja hållbar utveckling.

Projektet drivs av Region Skåne och Region Blekinge tillsammans med NetPort Science Park.

Vad menas med Cross Innovation?

Cross Innovation, eller tvärsektoriell innovation, är en process där idéer, metoder och insikter från en sektor eller bransch används för att lösa problem och skapa innovation inom en annan sektor eller bransch. Det handlar om att föra samman olika områden och skapa en kreativ och produktiv korsbefruktning av idéer och kunskap.

Målet med Cross Innovation är att öppna upp för nya möjligheter och skapa synergier genom att bryta ner traditionella gränser och stimulera kreativitet och innovation på tvärs över olika sektorer och branscher. Genom att främja tvärsektoriell samverkan kan vi bidra till att lösa komplexa samhällsutmaningar och främja hållbar utveckling.

Till exempel handlar en del av projektet om att traditionella företag exempelvis inom tillverkningsindustrin bidrar med ett problem eller en produkt som behöver utvecklas, företagen kopplas ihop med musiker, konstnärer, grafiker eller andra inom de kreativa och kulturella branscherna. Här uppstår sedan helt nya affärsidéer och lösningar.

Projektet består av flera delar

  • Cross Innovation Challenge
  • Cross Innovation Pop Up Office
  • Cross Innovation Lab
  • Cross Innovation Co-Creation
  • Cross Innovation Lighthouse
  • Cross Innovation Radical

Cross Innovation Challenge

Cross Innovation Challenge är en två-tre dagar lång faciliterad innovationsprocess, där ett antal företagare får hjälp att lösa specifika utmaningar tillsammans med experter från kulturella och kreativa branscher. Företagen och kreatörerna väljs ut med utgångspunkt i Region Skåne och Region Blekinges strategier för smart specialisering. Första tillfället skedde under oktober 2023 i Karlshamn och hade temat ”hav och vatten”. Där deltog nio kreatörer och fyra företag från Skåne och Blekinge.
Nästa tillfälle äger rum i Malmö under november med temat ”social innovation och hållbara städer”.

Cross Innovation Pop Up Office

Cross Innovation Pop Up Office är tillfälliga innovationskontor för kreatörer, näringslivsföretagare och sociala entreprenörer där alla träffas på samma premisser. Utmaningar diskuteras över branschgränser. Projektet erbjuder metoder för idégenerering, faciliterade processer, juridisk hjälp och inspirerande fysiska rum för samarbete. Dessa tillfälliga innovationskontor ligger under projektets andra och tredje år.

Cross Innovation Lab

Cross Innovation Lab är längre innovationssamarbeten som sträcker sig över 4–5 månader vardera. Varje labb är öppet för 4 behovsbärande företag inom exempelvis tillverkningsindustrin och 16 kreatörer. Hela processen faciliteras och följs upp, kreatörerna får ett arvode för att medverka och projektet erbjuder all juridisk hjälp som kan behövas.

Cross Innovation Co-Creation

Cross Innovation Co-Creation är insatser där kommuner står i centrum och kan få hjälp med systemiskt komplexa utmaningar som exempelvis kompetensförsörjning, policyfrågor eller digitalisering. Utifrån en tematisk utgångspunkt och inbjudna aktörer erbjuder projektet kommuner processledning och ett antal utvalda experter från de kulturella och kreativa branscherna. Först ut att delta i projektet är Karlshamns kommun som på olika sätt kommer att jobba mot ofrivillig ensamhet.

Cross Innovation Lighthouse

Cross Innovation Lighthouse är en av två längre storskaliga aktiviteter i projektet som ska bidra till ekonomisk, social och/eller miljömässig hållbarhet på strategisk nivå. Cross Innovation Southern Sweden går in och stöttar samarbetsprojektet Kalaudioscope Lighthouse Demonstrator för att undersöka nya metoder för streamade konserter så att publiken får en lika immersiv och individuell upplevelse i en digital miljö som vid ett fysiskt besök i konsertsalen. Lunds universitet samverkar med Malmö Live Konserthus och Malmö Symfoniorkester samt Axis, Amazon Web Services, Capgemini och Cinfo för att utveckla nya tjänster för olika typer av digitala plattformar. Lund, Malmö och Helsingborg är dessutom involverade med olika kommunala verksamheter.

Cross Innovation Radical

Cross Innovation Radical är det andra av två längre storskaliga aktiviteter i projektet som ska bidra till ekonomisk, social och/eller miljömässig hållbarhet genom radikal design. Denna del sker i samarbete med Form/Designcenter i Malmö.

Anna Söderberg

Projektledare

anna.soderberg@netport.se

FAKTA

PROJEKTÄGARE
Region Skåne
PARTNERS
Region Blekinge, NetPort Science Park
FINANSIÄRER
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Blekinge, Region Skåne
TID
2023-2026
STATUS
Pågående
TOTAL BUDGET
15 MSEK