GFS

Genomförbarhetsstudie av elvägspilot E22 – (GFS)

Enligt Sveriges klimatlag ska transportsektorns CO2-utsläpp vara helt eliminerade 2045. Elektrifiering av tunga fordon har potential att vara central i utvecklingen. Idag pågår flera demonstrationer med olika tekniker och gemensamt för dessa är frågeställningar och problem som en fullskalig implementering kommer att stöta på.

Projektets mål är att skapa ett välgrundat och brett beslutsunderlag inför etablering av framtida storskalig utrullning av elvägar i Sverige. Projektet kommer att visa hur en könsneutral elvägsimplementering kan ske och beslutsunderlaget kommer att täcka ekonomiska, juridiska och skattemässiga aspekterna, identifiera förutsättningar och barriärer, samt föreslå lösningar för att möjliggöra snabb elvägsimplementering tillsammans med utvärderingsmetodik för att verifiera samhällsnyttan. Arbetet sker via strukturerade litteraturstudier, intervjuer, enkäter, workshops och seminarier med inbjudna experter. Resultatet kommer att utvecklas i samverkan mellan forskningsaktörer och behovsägare, bidra till Trafikverkets Program Elvägar samt nyttjas av aktörer inom elvägsområdet.

Projektet koordineras av NetPort Science Park och samverkanspartners är BTH, RISE och Ernst & Young. Projektet finansieras av Tillväxtverket och Region Blekinge.

Projektets hemsida

FAKTA

PROJEKTÄGARE
NetPort Science Park
PARTNERS
RISE, Blekinge Tekniska Högskola, EY (extern expert), Örebro Universitet (extern expert), Sweco (extern utvärderare)
FINANSIÄRER
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Blekinge
TID
2019-2023
STATUS
Avslutat
TOTAL BUDGET
11,8 MSEK (14,8 MSEK inkl. fortsättningsprojekt)
Project Logo