DigIT Hub AI

Digitalisering är ett brett begrepp och digitaliseringsbehoven varierar inom varje organisation. Det som står säkert är dock att teknik och infrastruktur spelar en avgörande roll i våra privata liv och affärsmiljöer.

Genom DigIT Hub använder vi digitaliseringen som en motor för att skapa hållbara och effektiva arbetsmetoder, stärkt konkurrenskraft och bättre anpassade tjänster. Vi hjälper organisationer i Skåne och Blekinge att hänga med i den digitala omställningen och möta förväntningarna från kunder, medarbetare och medborgare som blir alltmer digitala.

DigIT Hub får ekonomiskt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Skåne och leds av de regionala innovationsklustren Mobile Heights, Media Evolution och IUC Syd i samarbete med Lunds universitet (LTH) och Malmö högskola.

DigIT Hub stöds också av viktiga partner inom den offentliga sektorn, industrin, den akademiska världen och forskningen.

Anna Söderberg

Projektledare

anna.soderberg@netport.se

FAKTA

PROJEKTÄGARE
Mobile Heights
PARTNERS
NetPort Science Park, Media Evolution, IUC Syd, Sustainable Business Hub, Livsmedelsakademin, Packbridge, Blue Science Park, Techtank, Jämställd utveckling Skåne, Lunds Universitet/LTH, Malmö Universitet, BTH, Region Skåne, Region Blekinge
FINANSIÄRER
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
TID
STATUS
Pågående
TOTAL BUDGET