2 EM-Power

NetPort Science Park har fått ett uppdrag från Energimyndigheten att kommersialisera energiinnovationer och samtidigt stärka samverkan mellan innovationsmiljöerna inom energiområdet i Blekinge. Detta gör vi tillsammans med våra samarbetspartners Blue Science Park, Blekinge Business Incubator och Örebro Universitet.

I uppdraget knyter vi ihop NetPort Science Parks fokusområden Energi och Intelligenta Transportsystem (ITS) med Blue Science Parks fokusområden Digitalisering och Marin Teknik tillsammans med BBI´s styrkor inom idé och affärsutvecklingsprocesser. Genom att fokusera på konkreta områden som vi redan arbetar inom, kommer vi att kunna växla upp takten på omställningen där vi redan är igång. Områden vi kommer att jobba inom är ”Energiinnovationer genom energieffektivisering med hjälp av digitalisering och AI” samt ”Hållbara transporter på land och vatten”. Vi har även ett starkt fokus på social hållbarhet genom ett samarbete med Örebro Universitet. Detta menar vi kommer leda till en ökad innovationshöjd hos de aktörer vi kommer att arbeta med.

Budget: 4 500 000 SEK

2 EM-Power loggor

Anders Qvarnström

Projektledare

anders.qvarnstrom@netport.se

FAKTA

PROJEKTÄGARE
NetPort Science Park
PARTNERS
Blue Science Park, Blekinge Business Incubator, Örebro Universitet
FINANSIÄRER
Energimyndigheten
TID
2022-2024
STATUS
Pågående
TOTAL BUDGET
4 500 000 SEK